Sweden Academy
Matematik Årskurs 4

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 4.

Totalt Varaktighet: 02:08:49
Kap 1 - Introduktion
Kursen kommar att i första hand gå igenom olika metoder för beräkning av naturliga tal och decimaltal. Kursen innehåller också ett kapitel som behandlar bekräkning av tid. I det sista kapitlet berörs beräkning av obekanta tal och att beteckna dem med en symbol
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:03:02
  Kort presentation av kursen samt lite info till elever och föräldrar
Introduktion
I det här första kapitlet får du en presentation av kursen, en genomgång av studiemetod samt vilka plattformar du har tillgång till molntjänster från.
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:02:41
  Välkommen till kursen. I den här introduktionen får du en närmare beskrivning av kursen och dess upplägg.
 • Studiemetod / Övningsmaterial
  Varaktighet: 00:03:21
  Olika sätt som du kan ta dig till kursen på och metoder att använda film som underlag.
 • PC / Mac / Tablet / Telefon
  Varaktighet: 00:01:32
  Kort ett par ord om molntjänster och plattformar.
Kap 2 - Taluppfattning och metoder för beräkning av naturliga tal
I kapitlet visas olika metoder för beräkning av de fyra räknesätten med naturliga heltal
Kap 3 -Taluppfattning och metoder för beräkning av decimaltal
I kapitlet visas olika metoder för beräkning av de fyra räknesätten med decimaltal
Kap 4 -Tid
Olika metoder för beräkning av ålder och årtal samt olika metoder för beräkning av klockslag och tidsåtgång
Kap 5 - Enkla algebraiska uttryck och metoder för beräkning av obekanta tal
Visar hur man kan använda sambandet mellan multiplikation och division resp. addition och subtraktion för att lösa enkla ekvationer
Kap 6 - Avslutning
 • Sammanfattning
  Varaktighet: 00:01:29
  Summering av kursens innehåll samt lite info om hur vi går vidare.
Inga extra material som finns.

Ingrid Hansson

Har arbetat som mellanstadielärare i drygt 40 år, det mesta av tiden i Eslövs kommun.

Kurs

Matematik Årskurs 4

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 4.

Matematik Årskurs 5

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 5

Matematik Årskurs 6

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 6.