Sweden Academy
Kemi Årskurs 7

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Kemi för årskurs 7.

Totalt Varaktighet: 03:37:56
Kap 1 - Introduktion
Kort beskrivning av utbildningen för elev och föräldrar.
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:50
  Läraren hälsar välkommen till utbildningen i kemi för åk 7.
 • Kort information om utbildningens innehåll.
 • Till dig som elev
  Varaktighet: 00:00:28
  Så här använder du utbildningen i kemi för åk 7 som ett komplement till undervisningen i skolan.
 • Till dig som lärare
  Varaktighet: 00:00:38
  Så här använder du som lärare utbildningsmaterialet i kemi för åk 7.
 • Till föräldrar
  Varaktighet: 00:00:17
  Så här har du som förälder användning för utbildningen i kemi för åk 7.
 • Extra material
  Varaktighet: 00:00:14
  Här hittar du kursmålen i kemi för åk 7 samt ämnesfördjupningar.
Kap 2 - Start
Kap 3 - Ämnen
 • Känna igen ämnen
  Varaktighet: 00:13:58
  Några enkla metoder för att känna igen ämnen; lösa i vatten och olja, mäta surhetsgrad, bränna i gaslåga.
 • Blandningar
  Varaktighet: 00:09:20
  Olika slags blandningar; homogen och heterogen. Slamning, emulsion, lösning och legering.
 • Separera ämnen i blandningar
  Varaktighet: 00:12:47
  Så här skiljer du ämnen åt i blandningar; filtrering, dekantering, indunstning,avdunstning och destillering.
 • Atomen igår och idag
  Varaktighet: 00:12:32
  Utvecklingen av synen på universums minsta beståndsdel, atomen. Demokritos, Thomson, Rutherford och Bohr’s planetmodell.
 • Grundämnen
  Varaktighet: 00:18:15
  Vad ett grundämne är, vilka grundämnen som finns och hur de delas in i metaller och icke-metaller.
 • Metaller
  Varaktighet: 00:11:23
  Metallernas speciella egenskaper och exempel på metaller och deras användning.
 • Kemiska tecken och formler
  Varaktighet: 00:05:17
  Det kemiska språk som används internationellt när man pratar om grundämnen och kemiska föreningar.
 • Exempel på kemiska föreningar
  Varaktighet: 00:03:40
  Beskrivning av de kemiska föreningarna koldioxid och koloxid.
 • Aggregationstillstånd
  Varaktighet: 00:08:06
  De tre aggregationstillstånden gas, flytande och fast och deras egenskaper. Exempel på ämnens aggregationstillstånd i rumstemperatur.
Kap 4 - Kemiska reaktioner
 • Kemiska föreningar
  Varaktighet: 00:02:50
  Vad en kemisk förening är, hur den skiljer sig från ett grundämne. Exempel på kemiska föreningar och hur de bildas.
 • Tillverka kemiska föreningar
  Varaktighet: 00:03:35
  Om tre kemiska reaktioner och vad som bildas; saltsyra reagerar med magnesium och magnesium reagerar med syre.
 • Räkna atomer
  Varaktighet: 00:05:23
  Vi lär oss räkna atomer
 • Enkla reaktionsformer
  Varaktighet: 00:09:08
  Så här skriver du reaktionsformler. Exempel på kemiska reaktioner.
 • Reaktioner med syre
  Varaktighet: 00:05:40
  Vad som händer när olika ämnen reagerar med syre. Vad är oxider? Hur hindrar man föremål av järn från att rosta?
 • Skillnaden mellan molekylföreningar och jonföreningar. Exempel på molekyler och joner.
 • Fotosyntes och cellandning
  Varaktighet: 00:06:14
  I växternas fotosyntes bildas kolhydrater och syre. I cellandningen bildas koldioxid som växterna tar upp.
Kap 5 - Syror och baser
 • Syror
  Varaktighet: 00:04:58
  Beskrivning av syror vi använder i vardagen och frätande syror; ättiksyra, saltsyra mm.
 • Baser
  Varaktighet: 00:03:04
  Exempel på några baser; natriumhydroxid, ammoniak mm.
 • Vätejoner
  Varaktighet: 00:01:55
  Alla syror innehåller vätejoner. Vad är en vätejon?
 • Indikatorer och pH-värde
  Varaktighet: 00:19:31
  Indikatorer visar ett ämnes surhetsgrad. Vilka indikatorer finns och hur används de?
 • Neutralisation
  Varaktighet: 00:11:50
  Reaktionen mellan en syra och en bas är en neutralisation. I den reaktionen bildas ett neutralt ämne. Neutralisation av saltsyra med natriumhydroxid.
Kap 6 - 3 element
 • Vatten
  Varaktighet: 00:08:47
  Vattnets egenskaper, förekomst, vattnets kretslopp, saltvatten och bräckt vatten.
 • Luft
  Varaktighet: 00:05:11
  Vad består luft av? Kort om koldioxiden i atmosfären.
 • Jord
  Varaktighet: 00:02:41
  Om vad jord består av? Olika jordtyper och näring i jorden.
Kap 7 - Avslutning
 • Summering
  Varaktighet: 00:00:23
  Nu har du lärt dig om vad du behöver för att kunna göra laborationer, om ämnen och blandningar och hur du skiljer dem åt. Du har lärt dig om grundämnen och kemiska föreningar och något om molekyler och joner. Skillnaden mellan en blandning och en kemisk reaktion. Om syror och baser som är sura och frätande, indikatorer, pH-värde och neutralisation. Slutligen har du lärt dig lite om de tre elementen vatten, luft och jord.
Inga extra material som finns.

Elisabeth Svensson

Elisabeth bor söder om Kalmar med familj och är behörig lärare i kemi och biologi. Elisabeth har varit verksam som lärare sedan mitten av 90-talet. Biologi var ett av Elisabeths favoritämnen som elev men Kemi tyckte hon inte om. På högskolan vändes bilden och Kemi blev fascinerande, det är som ett stort pussel.

Kurs

Kemi Årskurs 7

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Kemi för årskurs 7.

Kemi Årskurs 8

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Kemi för årskurs 8.

Kemi Årskurs 9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Kemi för årskurs 9.

PROV

Kemi Prov ÅK 7 - hela årskursen

Kapitel 2 - Start
Kapitel 3 - Ämnen
Kapitel 4 - Kemiska Reaktioner
Kapitel 5 - Syror och Baser
Kapitel 6 - Element