Sweden Academy
Matematik Årskurs 1

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 1.

Totalt Varaktighet: 01:15:18
Kap 1 Introduktion
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:39
  Välkommen till ”Matematik för årskurs 1” i grundskolan. Denna film innehåller presentation av läraren samt en genomgång av kursens innehåll och kursmål.
 • Till dig som elev
  Varaktighet: 00:00:30
  Denna film innehåller lite information till hur du som elev ska använda filmerna.
 • Till dig som förälder
  Varaktighet: 00:03:29
  Här finns tips på några spel som man kan spela med sitt barn för att befästa de olika områdena.
Kap 2 Taluppfattning och matematiska begrepp
I detta kapitel tränas elevernas taluppfattning. Här finns också introduktioner till olika matematiska begrepp.
Kap 3 Algebra
Här i dessa tre filmer pratar vi om matematiska likheter.
Kap 4 Aritmetik
Här beskrivs grundläggande aritmetik i addition och subtraktion upp till 10.
Kap 5 Geometri
I detta kapitel pratar vi om de grundläggande geometriska formerna samt de vanligaste lägesorden för att beskriva föremåls läge. Vi tränar även på ordningstalen upp till 10.
 • Geometriska former
  Varaktighet: 00:01:46
  Introduktion av cirkel, kvadrat, triangel och rektangel. Vi pratar om deras egenskaper och om begreppen sida och hörn.
 • Lägesord
  Varaktighet: 00:02:30
  Ord som beskriver objekts läge i rummet
 • Ordningstal
  Varaktighet: 00:03:22
  Ordningstalen upp till 10
Kap 6 Mätning
Här är filmer som tar upp mätning av tid och längd
 • Klockan 1
  Varaktighet: 00:02:55
  Introduktion av klockan och hur den ser ut. Vi lär oss läsa av hela timmar
 • Klockan 2
  Varaktighet: 00:02:47
  Vi lär oss läsa av halvtimmar på klockan
 • Längd
  Varaktighet: 00:02:10
  Introduktion till hur vi mäter längd med hjälp av meter och centimeter
Kap 7 Avslutning
Avslutande summering
 • Summering
  Varaktighet: 00:00:20
  Summering av kursens innehåll.

Jenny Paulsson

Jenny Paulsson är utbildad grundskollärare för årskurs 1 – 7 och tog examen på Malmö högskola 2002. Jenny har arbetat i Malmö som klasslärare för lågstadiet sedan hennes examen. 

Kurs

Matematik Årskurs 1

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 1.

Matematik Årskurs 2

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 2.

Matematik Årskurs 3

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 3.

PROV

Matematik Prov ÅK 1

Addition
Subtraktion
Talföljder
Problemlösning