Sweden Academy
Matematik Årskurs 8

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 8.

Totalt Varaktighet: 03:32:12
Kap 1 - Tal
Kap 2 - Procent
 • Procent - introduktion
  Varaktighet: 00:00:54
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
 • Procent
  Varaktighet: 00:03:30
  Genomgång om hur olika värden och procent kan skilja sig åt. Det kan handla om besökare till olika badhus. Något badhus har haft en större ökning i procent medan ett annat har haft större ökning i antal.
 • Procent och procentenheter
  Varaktighet: 00:04:12
  Genomgång hur man räknar ut procent med procentenheter
 • Mer än 100 %
  Varaktighet: 00:06:27
  Genomgång om hur något kan öka mer än 100 %
 • Genomgång av förändringsfaktor hur man räknar med det.
Kap 3 - Geometri
 • Geometri - introduktion
  Varaktighet: 00:00:29
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
 • Area 1
  Varaktighet: 00:05:12
  Genomgång av vad area är för någonting.
 • Area 2
  Varaktighet: 00:04:02
  Genomgång hur man räknar triangelns area.
 • Area 3
  Varaktighet: 00:04:58
  Genomgång hur man räknar cirkelns area.
 • Enhetsomvandling
  Varaktighet: 00:05:12
  Genomgång om hur man skiftar mellan areaenheter, t ex cm2 till m2.
 • Dela upp areaytor
  Varaktighet: 00:05:12
  Genomgång hur man beräknar sammansatta geometriska figurers areor.
Kap 4 - Algebra
 • Algebra - introduktion
  Varaktighet: 00:00:33
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
 • Parenteser 1
  Varaktighet: 00:04:16
  Genomgång hur man förenklar uttryck med parenteser.
 • Parenteser 2
  Varaktighet: 00:06:52
  Genomgång hur man räknar multiplikation med parenteser.
 • Lösa ekvationer 1
  Varaktighet: 00:05:18
  Genomgång hur man löser ekvationer.
 • Parenteser 3
  Varaktighet: 00:06:24
  Genomgång hur man löser ekvationer med parenteser.
 • Problemlösning med ekvationer
  Varaktighet: 00:09:49
  Genomgång hur man vid problemlösning skriver egna ekvationer och löser dessa.
 • Mönster
  Varaktighet: 00:11:03
  Genomgång om hur figurer förändras och hur man kan se dess förändringar som ett mönster.
 • Ekvationslösning med x i både vänster- och högerled. Kapitel 5 koordinatsystem och grafer
Kap 5 - Koordinatsystem och grafer
Kap 6 - Sannolikhet
 • Sannolikhet - introduktion
  Varaktighet: 00:00:21
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
 • Sannolikhet 1
  Varaktighet: 00:08:26
  Genomgång om vad sannolikhet är.
 • Sannolikhet 2
  Varaktighet: 00:03:36
  Genomgång hur man räknar med sannolikhet.
 • Sannolikhet 3
  Varaktighet: 00:05:00
  Mer om hur man beräknar med sannolikheter.
Inga extra material som finns.

Joakim Petersson

Mitt namn är Joakim och är utbildad matematiklärare med gymnasiebehörighet. Jag har arbetat som matematiklärare i snart 6 år. Det material som ni kommer att få tillgång till, ska fungera som ett hjälpmedel, vare sig det handlar om att du är lärare, elev eller förälder. 

De inspelade genomgångarna är ett komplement till den undervisning som bedrivs i skolan. De exempel och genomgångar är ett förslag på hur en uppgift kan lösas. Ibland finns det andra lösningsförslag. Med de inspelade genomgångarna finns det möjlighet att gå tillbaka om man inte riktigt kommer ihåg hur ett moment går till eller om man missat en genomgång på grund av att man kanske varit sjuk eller bortrest. 

Det finns en rad olika matematikläromedel vilka kan skilja sig åt. Om det är så att ett moment som ni har i er lärobok för åk 7 inte finns med i mina genomgångar för åk 7, finner man troligtvis dessa i genomgångarna för åk 8 eller 9. För vissa avsnitt finns det fördjupningar. Dessa är till för att fördjupa sina kunskaper i matematik och för att kunna bygga vidare sin kompetens mot gymnasiet. 

För att få en ökad förståelse gäller det att arbeta med matematiska problem, därför är det viktigt att man förstår och kan de grundläggande matematiska termerna och hur man beräknar dessa. Det kan handla om t ex tallinje och samband mellan division och multiplikation med mera. Det är detta jag hoppas att ni kommer få med er från de inspelade genomgångarna.

Jag hoppas ni kommer få nytta av de inspelade genomgångarna. Tänk på att detta är ett komplement och ett bas utbud till den undervisning som bedrivs i skolan. 

Kurs

Matematik Årskurs 7

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 7.

Matematik Årskurs 8

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 8.

Matematik Årskurs 9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 9.