Sweden Academy
Matematik Årskurs 9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 9.

Totalt Varaktighet: 02:03:08
Introduktion
 • Introduktion - Mer om tal
  Varaktighet: 00:00:29
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
Kap 1 - Mer om tal
Kap 2 - Geometri
Kap 3 - Procent
 • Procent - introduktion
  Varaktighet: 00:00:37
  Kort info om vad kapitlet handlar om och lite om de matematiska termer som kommer att användas.
 • Ränta och räntesats
  Varaktighet: 00:04:29
  Genomgång om vad ränta och räntesats är samt genomgång om lån utan ränta
 • Värdeförändring
  Varaktighet: 00:07:57
  enomgång om värdeförändringar, t ex i form av sparande.
 • Ursprungspriset
  Varaktighet: 00:06:35
  Genomgång om hur man kan ta reda på ursprungspriset på en vara om man vet rabatten och det nya priset.
 • Promille - tusendel
  Varaktighet: 00:06:31
  Genomgång om vad promille är och hur man räknar med det.
Kap 4 - Funktioner och algebra
Inga extra material som finns.

Joakim Petersson

Mitt namn är Joakim och är utbildad matematiklärare med gymnasiebehörighet. Jag har arbetat som matematiklärare i snart 6 år. Det material som ni kommer att få tillgång till, ska fungera som ett hjälpmedel, vare sig det handlar om att du är lärare, elev eller förälder. 

De inspelade genomgångarna är ett komplement till den undervisning som bedrivs i skolan. De exempel och genomgångar är ett förslag på hur en uppgift kan lösas. Ibland finns det andra lösningsförslag. Med de inspelade genomgångarna finns det möjlighet att gå tillbaka om man inte riktigt kommer ihåg hur ett moment går till eller om man missat en genomgång på grund av att man kanske varit sjuk eller bortrest. 

Det finns en rad olika matematikläromedel vilka kan skilja sig åt. Om det är så att ett moment som ni har i er lärobok för åk 7 inte finns med i mina genomgångar för åk 7, finner man troligtvis dessa i genomgångarna för åk 8 eller 9. För vissa avsnitt finns det fördjupningar. Dessa är till för att fördjupa sina kunskaper i matematik och för att kunna bygga vidare sin kompetens mot gymnasiet. 

För att få en ökad förståelse gäller det att arbeta med matematiska problem, därför är det viktigt att man förstår och kan de grundläggande matematiska termerna och hur man beräknar dessa. Det kan handla om t ex tallinje och samband mellan division och multiplikation med mera. Det är detta jag hoppas att ni kommer få med er från de inspelade genomgångarna.

Jag hoppas ni kommer få nytta av de inspelade genomgångarna. Tänk på att detta är ett komplement och ett bas utbud till den undervisning som bedrivs i skolan. 

Kurs

Matematik Årskurs 7

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 7.

Matematik Årskurs 8

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 8.

Matematik Årskurs 9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 9.