Sweden Academy
Matematik Årskurs 5

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 5

Totalt Varaktighet: 01:17:27
Kap 1 - Introduktion
Kursen kommer att gå vidare från åk 4-kursen med att utveckla metoder för att förenkla beräkningar av multiplikation och division. Kursen behandlar också momenten: avrundning, överslagsräkning, enheter och geometri
  • Välkommen
    Varaktighet: 00:00:52
    Kort presentation av kursen samt lite info till elever och föräldrar
Kap 2 - Metoder för beräkning av multiplikation med flersiffriga faktorer och med decimaltal i båda faktorerna
Kap 3 - Metoder för beräkning av divison med decimaltal
Kap 4 - Avrundning
Kap 5 - Överslagsräkning
Kap 6 - Enheter
Kap 7 - Geometri : omkrets och area
Kap 8 - Avslutning
Inga extra material som finns.

Ingrid Hansson

Har arbetat som mellanstadielärare i drygt 40 år, det mesta av tiden i Eslövs kommun.

Kurs

Matematik Årskurs 4

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 4.

Matematik Årskurs 5

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 5

Matematik Årskurs 6

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 6.