Sweden Academy
Bild Årskurs 7-9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Bild för årskurs 7-9.

Totalt Varaktighet: 03:06:31
Kap 1 - Introduktion
Här är en presentation av läraren samt en beskrivning av hur du kan använda filmerna.
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:33
  En kort presentation av läraren.
 • Genomgång av kursen
  Varaktighet: 00:00:41
  En beskrivning av kursens innehåll
 • Till dig som är elev
  Varaktighet: 00:00:17
  Tips om hur du som elev kan använda filmerna
 • Till dig som är lärare
  Varaktighet: 00:00:31
  Som lärare kan filmerna vara användbara som introduktion till ett nytt område inom bilden
 • Till föräldrar
  Varaktighet: 00:00:28
  Som förälder kan dessa filmer vara till nytta om du vill hjälpa ditt barn att utvecklas inom bildämnet
Kap 2 - Bildframställning
Grundläggande teckningsundervisning
 • Linjeteckning och skuggning
  Varaktighet: 00:02:34
  Här går vi igenom hur man skissar utan att rita färdigt, hur man kan dra linjer med hårdare eller lättare tryck och vad man kan tänka på för att få fram formen med många små linjer.
 • Hur man framställer en form genom att enbart teckna dess skugga. Olika metoder att skugga, t ex streckning och ytskuggning
 • Teckna med mellanrum
  Varaktighet: 00:03:22
  Teckna föremål genom att utgå från mellanrumsformer.
 • Stillebenteckning
  Varaktighet: 00:02:31
  Klassiskt exempel på ett uppställt stilleben och hur man kan teckna det med olika metoder, t ex genom att betrakta mellanrumsformer eller syftning.
 • Ansiktsteckning
  Varaktighet: 00:06:16
  Ansiktets grundläggande proportioner. Ansiktets detaljer och former.
Kap 3 - Komposition och perspektiv
Hur bilder kan byggas med hjälp av komposition och perspektiv
Kap 4 - Färger
Det naturliga färgsystemet och de digitala färgsystemen
 • Färgtoncirkeln
  Varaktighet: 00:03:04
  Beskrivning av hur färgtoncirkeln är uppbyggd
 • RGB och CMYK
  Varaktighet: 00:00:55
  Beskrivning av hur dessa färgsystem används
 • Motsatsfärger
  Varaktighet: 00:01:43
  Beskrivning av hur man kan jobba men motsatsfärger
Kap 5 - Akvarell
Vad som utmärker akvarelltekniken
Kap 6 - Akryl
Olika tekniker att använda akrylfärg
Kap 7 - Grafiska tekniker
Beskrivning av två grafiska tekniker
 • Linoleumsnitt
  Varaktighet: 00:07:41
  Verktyg och material samt teknik
 • Torrnål
  Varaktighet: 00:02:39
  Vi får se en grafikverkstad och veta hur man gör en torrnål
Kap 8 - Screentryck
Grunderna i screentryck
Kap 9 - Lera, drejning och ringning
Grunder i formningstekniker med lera
Kap 10 - Digital bild och video
Hantering och bearbetning av digitala bilder
Kap 11 - Foto
Grundläggande fototeknik
Kap 12 - Videofilmning - planering
Grunderna i videoproduktion. Helbild, halvbild. Storyboard, videoformat.
Kap 13 - Videoredigering
Hur man importerar en video. Grunder i klipp, övergångar och rendering
Kap 14 - Redskap för bildframställning
Vi lär oss begrepp inom bild och form
 • Redskap för teckning
  Varaktighet: 00:05:59
  Olika material för teckning som kol, tusch krita blyerts raderingstekniker mm. Begrepp: fördrivning, stompf, lavering mm.
 • Redskap för målning
  Varaktighet: 00:03:26
  Olika målningstekniker, färg och underlag. Begrepp: al fresco, al secco, bindemedel, assemblage, collage, blandteknik, droppmåleri, vått i vått, olja, akryl, akvarell.
 • Skulptur
  Varaktighet: 00:02:32
  Olika material att arbeta med, som brons, lera, gips mm. Begrep som byst, relief mm.
 • Konsthantverk
  Varaktighet: 00:01:22
  Olika typer av konsthantverk, textil, keramik, silversmide mm.
Kap 15 - Bildanalys
Bildens betydelse och innehåll, historiskt och idag
Kap 16 - Avslutning
 • Nästa steg
  Varaktighet: 00:00:45
  Tips på hur du kan fortsätta arbeta med bild och form
Inga extra material som finns.

Marie Yderland

Jag heter Marie Yderland och är utbildad folkhögskollärare och även utbildad konstnär. Jag har arbetat som lärare på Estetiska programmet, Bild och Formgivning i ca 14 år. Dessförinnan har jag jobbat med bildundervisning på grundskola och folkhögskola. Jag är även mycket intresserad av pedagogiska metoder inom det konstnärliga området och tycker därför att det varit roligt att vara med och göra detta undervisningsmaterial inom bild. Om man vill utvecklas inom bild och form behöver man känna till de grundläggande metoderna inom varje område. Sedan krävs det ganska mycket träning. Att arbeta med olika material är både inspirerande och utvecklande – men varje material kräver en del kunskaper och det har jag försökt förmedla. Här finns även en överblick av konsthistorien – eftersom konsten och filmen är full av referenser från konsthistorien. Förhoppningsvis blir du inspirerad att studera vidare själv inom detta område. Vi har ju inte kunnat ta med bilder eftersom dessa är upphovsskyddade, men du kan själv söka dessa bilder i böcker eller på internet eller på konstmuséer. 

Kurs

Bild Årskurs 7-9

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Bild för årskurs 7-9.