Sweden Academy
Historia Årskurs 4-6

Det här är en kurs för historia åk4-6 enligt Lgr 11

 

Totalt Varaktighet: 02:05:49
Kap 1 - Introduktion
I kap 1 ger jag en kort introduktion till elever, lärare och föräldrar hur upplägget för historia ser ut och hur jag har tänkt mig att det kan användas.
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:53
  Välkommen till Hitoria för årskurs 4-6 i grundskolan och presentation av mig som lärare.
 • Här berättas kort om kursinnehållet och hur det hänger ihop med kursplanen i historia Lgr 11 kap.3.
 • Till dig som elev
  Varaktighet: 00:00:42
  Hur kan jag hjälpa dig som elev? Jag berättar hur jag tänker och hur ni kan använda filmerna.
 • Till dig som lärare
  Varaktighet: 00:00:44
  Hur kan jag hjälpa dig som lärare?Jag berättar hur jag tänker och hur ni kan använda filmerna. Uppmuntra till eget arbete, alternativ som är enkla att hänga med i, använda filmer som komplement till undervisning.
 • Till föräldrar
  Varaktighet: 00:00:36
  Hur kan jag hjälpa dig som förälder?Jag berättar hur jag tänker och hur ni kan använda filmerna. Hur kan man stödja i hemmet. Uppmuntra till eget arbete och förklara man som elev lär sig av övningarna.
 • Extra material
  Varaktighet: 00:00:41
  Förklaring av fliken extra material och exempel på vad som ligger där i form av länkar, andra filmer osv.
Kap 2 - Forntid – ca 1500
Sveriges och Nordens utveckling från forntiden fram till tidigt 1500 tal. Forntiden övergår i Vikingatid och sedan i medletiden.
Kap 3 - Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500 – ca 1700
Kap 3 handlar om Stockholms blodbad, Gustav Vasas regeringstid, Gustav Vasas söner, Stormaktstiden och tiden fram till branden på Stockholms slott.
Kap 4 - Ökat utbyte och jordbrukets omvandling ca 1700 - 1850
Kap 4 handlar om Karl XII tid som kung, Frihetstiden, Gustav III stadskupp och mordet på honom, krigen mot Ryssland och den första tiden med Bernadotterna som kungar.
Kap 5 - Vikingatiden
Kap 5 handlar om Vikingatiden som brukar sägas vara från de första resorna västerut under sent 700 tal till ca 1050 då Nordens kungar övergår till Kristendomen. Hur uppstod detta levnadssätt? Hur levde människorna? Vilka var Asagudarna och hur kunde de göra sina långa resor?
Kap 6 - Medeltiden
Kap 6 handlar om Medeltiden i Sverige som brukar beskrivas från Vikingatidens slut ca 1050 fram till Gustav Vasas trontillträde 1523. Hur levde människorna? Hur utvecklades handeln? Varför uppkom Adeln? Vilken makt hade kyrkan? Hur kunde Gustav Vasa komma till makten?
Kap 7 - Stormaktstiden
Kap 7 handlar om Stormaktstiden som är den tiden när Sverige var till ytan störst och riket hade ett enormt inflytande i Europa. Hur kunde Sverige bli en stormakt? Varför krigade man så mycket? Vem bestämde i Sverige?
Kap 8 - Frihetstiden
Kap 8 handlar om Frihetstiden som betecknar den tiden när Sverige går från envälde till flerpartistat, 1721-1771. För vem var Frihetstiden fri? Hur levde människorna?
Kap 9 - Historiska personer och händelser
Kap 9 handlar om några av de viktigaste personerna och de mest avgörande händelserna under Sveriges långa historia. Det är en kort beskrivning och ska ses som en första information för att skapa en förståelse och ett intresse.
Summering
Summering och nästa steg
Inga extra material som finns.

Magnus Rörström-Pellgaard

Magnus är historiker och han är behörig lärare i åk 1-6. Han bor i Falun, i hjärtat av Dalarna.

Under mer än 20 år har Magnus arbetat som pedagog och föreläsare och har en gedigen kunskap i SO-ämnena.

Varför är historia viktigt? För att kunna förstå vår egen tid bättre behöver vi förstå hur gårdagens människor levde.

 

En kunnig pedagog behöver ha stora kunskaper inom sina ämnen men för att kunna förmedla kunskapen måste pedagogen äga förmågan att få lyssnaren att förstå.

 

Kurs

Historia Årskurs 4-6

Det här är en kurs för historia åk4-6 enligt Lgr 11