Sweden Academy
Biologi 1 - Gymnasiet

Mycket av de filmer och kurser du hittar på Sweden Academy är producerade av Sweden Academy. Det finns dock mycket bra material som inte är skapat av oss men som ändå håller hög kvalité och tillgängligt för alla via exempelvis YouTube, detta är en sådan kurs.  

Biologi 1 för gymnasiet är skapat av lärare Magnus Ehinger och finns tillgängliga dels på YouTube men även på Magnus sida: http://www.ehinger.nu/undervisning/

Numrering av filmerna i listan finns där för att underlätta om man vill referera till en film men numreringen skall inte ses som en rekommendation om i vilken ordning filmerna ska ses.

Totalt Varaktighet: 02:51:48
Biologi 1