Sweden Academy
Matematik Årskurs 2

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 2.

Totalt Varaktighet: 01:33:21
Kap 1 - Introduktion
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:40
  Välkommen till ”Matematik för årskurs 2” i grundskolan. Denna film innehåller presentation av läraren samt en genomgång av kursens innehåll och kursmål.
 • Till dig som elev
  Varaktighet: 00:00:29
  Denna film innehåller lite information till hur du som elev ska använda filmerna.
 • Till dig som förälder
  Varaktighet: 00:03:54
  Här finns tips på några spel som man kan spela med sitt barn för att befästa de olika områdena.
Kap 2 -Taluppfattning och matematiska begrepp
I detta kapitel tränas elevernas taluppfattning. Här finns också förklaringar till olika matematiska begrepp.
Kap 3 - Algebra
I de här två filmer pratar vi om matematiska likheter.
Kap 4 -Aritmetik
Här beskrivs aritmetik i addition och subtraktion upp till 500 och en introduktion i räknesättet multiplikation.
Kap 5 - Geometri
I följande två filmer pratar vi om begreppen omkrets och area.
 • Omkrets
  Varaktighet: 00:03:49
  Introduktion till begreppet
 • Area
  Varaktighet: 00:02:19
  Introduktion till begreppet
Kap 6 - Mätning
Här är filmer som tar upp mätning av tid, vikt, volym samt temperatur.
 • Klockan 1
  Varaktighet: 00:03:14
  Vi lär oss läsa av hel, halv, kvart i och kvart över på klockan
 • Klockan 2
  Varaktighet: 00:04:28
  Vi lär oss läsa av hela analoga klockan
 • Vikt
  Varaktighet: 00:02:39
  Introduktion till hur vi väger vikt med hjälp av kilo.
 • Volym
  Varaktighet: 00:02:55
  Introduktion till hur vi mäter volym med hjälp av liter och deciliter
 • Temperatur
  Varaktighet: 00:03:38
  Introduktion till hur vi mäter temperatur med hjälp av grader.
Kap 7 - Avslutning
 • Summering
  Varaktighet: 00:00:21
  Summering av kursens innehåll
Inga extra material som finns.

Jenny Paulsson

Jenny Paulsson är utbildad grundskollärare för årskurs 1 – 7 och tog examen på Malmö högskola 2002. Jenny har arbetat i Malmö som klasslärare för lågstadiet sedan hennes examen. 

Kurs

Matematik Årskurs 1

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 1.

Matematik Årskurs 2

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 2.

Matematik Årskurs 3

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 3.

PROV

Matematik Prov ÅK 1

Addition
Subtraktion
Talföljder
Problemlösning