Sweden Academy
Matematik Årskurs 3

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 3.

Totalt Varaktighet: 00:52:05
Kap 1 - Introduktion
 • Välkommen
  Varaktighet: 00:00:33
  Välkommen till ”Matematik för årskurs 3” i grundskolan. Denna film innehåller presentation av läraren samt en genomgång av kursens innehåll och kursmål.
 • Till dig som elev
  Varaktighet: 00:00:20
  Denna film innehåller lite information till hur du som elev ska använda filmerna.
 • Till dig som förälder
  Varaktighet: 00:03:42
  Här finns tips på några spel som man kan spela med sitt barn för att befästa de olika områdena.
Kap 2 - Taluppfattning
I det här kapitlet tränas elevernas taluppfattning upp till 10 000.
Kap 3 - Aritmetik
Här beskrivs hur man räknar addition och subtraktion med hjälp av algoritmer. Det finns också introduktioner till räknesättet division samt begreppet bråk. I sista filmen finns det en sammanfattning av de fyra räknesätten.
Kap 4 - Geometri
I följande två filmer pratar vi om symmetri och tredimensionella figurer
Kap 5 - Mätning
Här är två filmer som tar upp mätning av tid.
Kap 6 - Avslutning
 • Summering
  Varaktighet: 00:00:14
  Summering av kursens innehåll
Inga extra material som finns.

Jenny Paulsson

Jenny Paulsson är utbildad grundskollärare för årskurs 1 – 7 och tog examen på Malmö högskola 2002. Jenny har arbetat i Malmö som klasslärare för lågstadiet sedan hennes examen. 

Kurs

Matematik Årskurs 1

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 1.

Matematik Årskurs 2

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 2.

Matematik Årskurs 3

Det här är en kurs som enkelt och steg för steg beskriver alla delarna som ingår i Matematik för årskurs 3.

PROV

Matematik Prov ÅK 1

Addition
Subtraktion
Talföljder
Problemlösning